Beschut wonen Antwerpen richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Lees meer over onze organisatie

Beschut wonen

Tijdens het traject zal de woonbegeleider samen met u kijken naar uw mogelijkheden en krachten en deze proberen aan te spreken, te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Dit vraagt zowel van u, uw netwerk (familie, vrienden, …) alsook van uw woonbegeleider een krachtgerichte focus.

De woonbegeleid(st)er zal fungeren als een coach, iemand die u ondersteunt in het (terug) opnemen van de regie en verantwoordelijkheid over uw eigen levensverhaal. We onder-steunen u bij het opnemen van en/of behouden van de verschillende rollen die u vervult in uw leven (moeder, vader, dochter, zoon, buurbewoner, vriend, vriendin, werknemer, vrijwilligerswerk…) Indien mogelijk worden hierbij uw sociale netwerk en naaste omgeving nauw betrokken.

Lees meer over beschut wonen

Activering

De dienst dagbesteding biedt een activeringsaanbod aan op diverse locaties. Onze dienst biedt haalbare, betaalbare en betekenisvolle dagbesteding en activering aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid uit Antwerpen. Dit om hen te versterken en te (helpen) ontplooien in een positieve, plezierige en veilige context.

Vanuit de dienst dagbesteding streven we gezamenlijk naar een eengemaakt dagbestedingsaanbod voor cliënten. Hierdoor krijgt de cliënt een ruim aanbod waarbinnen zij een individueel traject kunnen uitstippelen.

De dienst dagbesteding is opgebouwd uit vier pijlers:

–  Vrije tijd en ontmoeting

–  Arbeid en sport

–  Vorming en ervaringsdeskundigheid

–  Kunst en cultuur

Deze vier pijlers vormen de fundamenten van onze dienstverlening.

Lees meer over de dagbesteding

Contact

Adres
Falconrui 51
2000 Antwerpen
Telefoon
03/298.14.70
E-mail
administratie@beschutwonenantwerpen.be