Beschut wonen Antwerpen richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Lees meer over onze organisatie

Beschut wonen

Tijdens het traject zal de woonbegeleider samen met u kijken naar uw mogelijkheden en krachten en deze proberen aan te spreken, te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Dit vraagt zowel van u, uw netwerk (familie, vrienden, …) alsook van uw woonbegeleider een krachtgerichte focus.

De woonbegeleid(st)er zal fungeren als een coach, iemand die u ondersteunt in het (terug) opnemen van de regie en verantwoordelijkheid over uw eigen levensverhaal. We onder-steunen u bij het opnemen van en/of behouden van de verschillende rollen die u vervult in uw leven (moeder, vader, dochter, zoon, buurbewoner, vriend, vriendin, werknemer, vrijwilligerswerk…) Indien mogelijk worden hierbij uw sociale netwerk en naaste omgeving nauw betrokken.

Lees meer over beschut wonen

Activering

Activering Beschut Wonen Antwerpen beslaat 3 centra:
(1) Aanloopadres ’t Klappeike en sinds 2015 wordt de werking van
(2) recreatief dagcentrum De Ridder alsook deze van
(3) creatief dagcentrum De Vinken aangestuurd door Beschut Wonen Antwerpen.
De beide dagcentra worden volledig geïntegreerd in de werking van Beschut Wonen Antwerpen. Elk dagcentrum heeft zijn specifieke werking en doelgroep.

Lees meer over de activering

Contact

Adres
Falconrui 51
2000 Antwerpen
Telefoon
03/298.14.70
E-mail
administratie@beschutwonenantwerpen.be