Falconrui 51

Sinds 01/04/2022 is Beschut Wonen Antwerpen verhuisd naar een nieuwe locatie: Falconrui 51 – 2000 Antwerpen

Op deze nieuwe locatie zijn de kantoren van Beschut Wonen Antwerpen gevestigd, waar zowel de medewerkers van Wonen (woonbegeleiding), Administratie en Dagbesteding een vaste stek kregen.

Falconrui 51, ofwel Godhuis Van der Biest, is een gebouw dat door het OCMW Antwerpen ter beschikking werd gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen, met de bedoelding onze werking van hieruit verder te kunnen ontwikkelen.

Buiten de kantoren is er ook een publiek gedeelte dat wordt gebruikt door de dienst Dagbesteding van Beschut Wonen Antwerpen. Het publieke gedeelte bestaat uit een aantal polyvalente ruimtes, waaronder een café, polyvalente zaal, een keuken en de kapel waar Dagbesteding activiteiten laat plaatsvinden samen met/voor bewoners, zorggebruikers en buurtbewoners. Het gebouw is dagelijks toegankelijk en er kunnen cliënten terecht voor activiteiten, een gesprek, ontmoeting, …

Voordat Godhuis Van der Biest in gebruik kon worden genomen, werd het gebouw grondig gerenoveerd, met respect en behoud van het authentieke karakter van het gebouw. Doordat het gebouw Beschermd erfgoed is, werd de renovatie uitgevoerd in samenspraak met Erfgoed Vlaanderen.

Daar het gebouw een publieke invulling heeft gekregen en het de bedoeling is om het gebouw/de werking open te stellen voor zowel (buurt)bewoners en (buurt)verenigingen, geeft deze site ook een mooie meerwaarde en zorgt dit voor een opwaardering/opleving van de buurt.

Omwille van de nieuwe (publieke) en laagdrempelige invulling van de site werd dit project mede mogelijk gemaakt met ondersteuning en financiering van EFRO (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling).

Het renovatieproject werd uitgevoerd door AG Vespa.

 

Meer info over het renovatieproject kan u terugvinden via onderstaande link:

https://www.agvespa.be/projecten/godshuis-van-der-biest

Meer info over EFRO  kan u terugvinden via onderstaande link:

https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/praktische-gidsen-en

 

 

 

Rerefentiecase Kinnarps | Beschut Wonen Antwerpen

https://www.kinnarps.be/nl-be/projecten/beschut-wonen