Onze organisatie

Beschut wonen Antwerpen richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Het is onze bedoeling dat je, als bewoner, samen met uw begeleid(st)er een traject aflegt om terug te komen tot een maximale ‘reïntegratie’ in de maatschappij. De wettelijke basis voor Beschut Wonen werd vastgelegd in het KB van 10 juli 1990 (link)

Tijdens dit traject zal de woonbegeleider samen met jou kijken naar uw mogelijkheden en krachten.
Dit vraagt zowel van jou, je netwerk (familie, vrienden, …) alsook van je woonbegeleider een krachtgerichte focus.

De woonbegeleid(st)er zal fungeren als een coach, iemand die je ondersteunt in het (terug) opnemen van de regie en verantwoordelijkheid over je eigen leven. We ondersteunen je bij het opnemen van en/of behouden van de verschillende rollen die je vervult in je leven (moeder, vader, dochter, zoon, buurbewoner, vriend, vriendin, werknemer, vrijwilligerswerk…) We trachten je netwerk en naaste omgeving nauw te betrekken

De (woon)begeleiding heeft als einddoel dat jij, als bewoner, zo autonoom mogelijk terug kan functioneren in de maatschappij. Vanuit een rehabilitatievisie faciliteert de (woon)begeleider je individueel herstelproces met als uiteindelijke doel jou succesvol en naar eigen tevredenheid sociaal te reïntegreren in een zo normaal mogelijke (leef)omgeving. Voor sommigen is dit herstelproces een tussenstap, voor anderen is dit een oplossing op langere termijn. Binnen beschut Wonen krijg je de tijd om deze ontwikkeling door te maken.

Door in onze (woon)begeleiding steeds te vertrekken vanuit deze waarden proberen we voor iedere bewoner individueel een traject aan te bieden op maat van je behoeftes, een klimaat creëren waarbinnen je je als bewoner kunt thuis voelen. Kortom ‘Samen Werken’ aan een betere toekomst loont.