Activering

Activering Beschut Wonen Antwerpen beslaat 3 centra:

1. Aanloopadres De Rui en sinds 2015 wordt de werking van
2. recreatief dagcentrum De Ridder alsook deze van
3. creatief dagcentrum De Vinken aangestuurd door Beschut Wonen Antwerpen.

De beide dagcentra worden volledig geïntegreerd in de werking van Beschut Wonen Antwerpen. Elk dagcentrum heeft zijn specifieke werking en doelgroep.
Een korte omschrijving van de drie centra volgt hieronder.

Aanloopadres De Rui

We geloven dat elk individu passies, capaciteiten en wensen heeft. Vanuit deze visie is het ons doel om jou te ondersteunen om positieve rollen en relaties vast te houden en om nieuwe op te bouwen.

Maandelijks organiseren we een aantal begeleide- en niet begeleide activiteiten in het kader van ontmoeting, vorming, vrije tijd en beweging. We willen jou zoveel mogelijk aanspreken & bepalen samen tijdens onze maandelijkse kernvergadering wat er op de kalender komt. Dit doen we door de kostprijs laag te houden, verschillende momenten te kiezen (dus ook ‘s avonds of in het weekend) en een gevarieerd programma aan te bieden. Ook als je elders moeilijk aansluiting kan vinden, kan je bij ons terecht. Wees welkom om maandelijks mee te komen koken, brunchen, wandelen, culturele voorstellingen te volgen enz.

Dagcentrum De Vinken

Dagcentrum De Vinken biedt een brede waaier van artistieke activiteiten aan psychisch kwetsbare volwassenen met artistieke interesse. Hierbij is het objectief-esthetische niveau van minder belang. Niet het product maar het artistiek bezig zijn staat centraal. Vanuit een rustige, niet-therapeutische en kleurrijke omgeving willen we je kunst laten verkennen. We stimuleren en begeleiden jou op artistiek-technisch vlak, maar geven geen therapie. Dit is een zeer bewuste keuze.

Dagcentrum De Vinken tracht een omgeving te creëren waarin je artistiek geprikkeld wordt en kwalitei¬ten in jezelf kan herkennen en ontplooien. Vanuit een open houding, zonder druk te leggen, wordt rekening gehouden met je kwetsbaarheid.

Dagcentrum De Ridder

De werking van dagcentrum De Ridder focust zich op het aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan personen met een psychiatrisch verleden en dit vanuit een democratische, emancipatorische en participatieve visie.
Het dagcentrum werkt niet therapeutisch maar recreatief en focust zich op een specifieke doelgroep met specifieke noden en aanpak. Wij beogen een warme plek aan te bieden aan onze bezoekers waar zij een vriendschappelijk netwerk kunnen opbouwen door middel van ontmoeting en activiteit in groepsvorm. Er wordt ook extra aandacht gegeven aan het individu via gesprek en opvolging met doorverwijzende en begeleidende partners. Het valt onder de nazorg te kaderen. De aandacht gaat voornamelijk uit naar sociale ondersteuning en het onderhouden van de nog bestaande vaardigheden van het cliënteel.

Het aanbod bestrijkt een brede waaier aan activiteiten gaande van ontspanning, sport, ontmoeting en gewone dagdagelijkse bezigheden in de huishoudelijke sfeer. Er wordt veel tijd besteed aan socio-recreatieve activiteiten en sportactiviteiten omdat de vaardigheden op dit vlak van vrijetijdsbesteding beperkt zijn. Er worden ook kansen geboden nieuwe vaardigheden aan te leren en kennisverruiming te bewerkstelligen.

Medewerkers Activering

Aanloopadres De Rui
Valerie Dujardin, medewerker activering
Tel.: 03/298.14.70, email : valerie.dujardin@beschutwonenantwerpen.be
Veerle Van Mol, medewerker activering
Tel.: 03/298.14.70, email : veerle.vanmol@beschutwonenantwerpen.be
Eva Saelens, medewerker activering
Tel.: 03/298.14.70, email : eva.saelens@beschutwonenantwerpen.be

Dagcentrum De Vinken
Anja Vereecken, Centrumverantwoordelijke
Tel.: 03/237.71.64, email : anja.vereecken@antwerpen.be
Dirk Fonteyn, artistiek begeleider
Tel.: 03/237.71.64, email : dirk.fonteyn@antwerpen.be
Tom Jespers, artistiek begeleider
Tel.: 03/237.71.64, email : tom.jespers@antwerpen.be
Katrien Willekens, artistiek begeleider
Tel.: 03/237.71.64, email : katrien.willekens@antwerpen.be
Lia Leyns, administratie
Tel.: 03/237.71.64, email : lia.leyns@antwerpen.be

Dagcentrum De Ridder
Lars Bleyenbergh, Centrumverantwoordelijke
Tel.: 03/238. 97.17, email : lars.bleyenbergh@antwerpen.be
Wim Wolfs, begeleider
Tel.: 03/238.97.17, email : wim.wolfs@antwerpen.be
Karolien Janssens, begeleider
Tel.: 03/238.97.17, email : karolien.janssens@antwerpen.be
Caroline Paques, administratie
Tel.: 03/238.97.17, email : caroline.paques@antwerpen.be