Dagbesteding

Sinds kort bestaat de dagbesteding uit een gezamenlijk aanbod vanuit verschillende locaties. Dit is nieuw voor ons. Deze verschillende locaties zetten stappen naar mekaar toe om elkaar te leren kennen en samen te werken. Onze website is bijgevolg aan vernieuwing toe, vandaar dat je hier weinig concrete info vindt.

Dagbesteding Beschut Wonen Antwerpen

 • De dienst dagbesteding biedt een activeringsaanbod aan op diverse locaties. Onze dienst biedt haalbare, betaalbare en betekenisvolle dagbesteding en activering aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid uit Antwerpen. Dit om hen te versterken en te (helpen) ontplooien in een positieve, plezierige en veilige context.
 • Vanuit de dienst dagbesteding streven we gezamenlijk naar een eengemaakt dagbestedingsaanbod voor cliënten. Hierdoor krijgt de cliënt een ruim aanbod waarbinnen zij een individueel traject kunnen uitstippelen.
 • De dienst dagbesteding is opgebouwd uit vier pijlers:
  • Vrije tijd en ontmoeting
  • Arbeid en sport
  • Vorming en ervaringsdeskundigheid
  • Kunst en cultuur

Deze vier pijlers vormen de fundamenten van onze dienstverlening.

Aanmelding Dagbesteding

Iemand van het aanmeldingsteam zal gauw contact met je opnemen.