Jobs

  WV Beschut Wonen Antwerpen

Vacature woonbegeleider Huis De Grooff

CONTRACT: bepaalde duur

JOBTIME:  100% + bereidheid tot avondwerk (tot 20u) + flexibel instappen in permanentiesysteem (na 16u en weekend)

DIPLOMA: bachelor of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring in een menswetenschappelijke richting  (sociaal-agogisch werk, psychologie, pedagogie, …)

INDIENST: 01/07/2020 – 31/12/2020

LOCATIE:  Van Trierstraat 32, 2018 Antwerpen

GELDIG TOT:  18/05/2020           

Organisatie

De Welzijnsvereniging Beschut Wonen Antwerpen (BW Antwerpen) richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid.

We bieden ondersteuning en toezicht aan in de thuissituatie bij volwassenen met ernstige en  diverse psychiatrische problemen voor wie het zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Beschut Wonen Antwerpen beschikt over 108 erkende plaatsen beschut wonen, die verspreid zijn over het grondgebied Antwerpen.

Beschut Wonen Antwerpen heeft een nauw samenwerkingsverband met de opnameafdelingen en de Langdurige Zorg (LaZo) van het ZNA PZ Stuivenberg.

Tevens beheert Beschut Wonen Antwerpen twee dagcentra, zijnde het dagcentrum De Ridder (recreatief) en het Dagcentrum De Vinken (creatief).

Voor meer informatie:  kijk op  www.beschutwonenantwerpen.be

Situering Huis De Grooff

Huis De Grooff maakt deel uit van Beschut Wonen Antwerpen en fungeert als trainingshuis. Het biedt plaats aan 20 bewoners en tracht in een periode van ongeveer 18 tot 24 maanden psychisch kwetsbare mensen voor te bereiden naar beschut wonen toe of naar zelfstandig wonen (al dan niet met verdere woonbegeleiding).

We bieden herstelondersteunende zorg aan en streven ernaar een veilige plek te creëren van waaruit elke bewoner op eigen tempo zijn/haar persoonlijke toekomst vorm kan geven.

Tijdens het verblijf in Huis De Grooff wordt samen met de bewoner en diens netwerk geëvalueerd of de bewoner nog doorgroeimogelijkheden heeft naar zelfstandig wonen of blijvende ondersteuning nodig heeft binnen onze huizen van beschut wonen.

Jouw functie

De woonbegeleider ondersteunt en stimuleert, samen met zijn collega’s, het functioneren van 20 bewoners.

De nadruk ligt op het activeren en trainen van belangrijke dagelijkse leefactiviteiten en vaardigheden.

De woonbegeleider stimuleert de bewoner op alle mogelijke manieren tot zelfredzaamheid, zelfontplooiing en re-integratie in de maatschappij. Dit gebeurt door middel van individuele en groepsbegeleiding.

Hij/zij zal de bewoner zoveel mogelijk ondersteunen in het zoeken naar probleemoplossend gedrag. De intensiteit van de begeleiding varieert naargelang de noden en hulpvragen.

Profiel

 • Je bent flexibel in werkuren en werkorganisatie, je bent stressbestendig
 • Kennis van de verschillende psychiatrische ziektebeelden (ervaring in GGZ is een pluspunt)
 • Kennis van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen)
 • Empathisch, kunnen luisteren en openstaan voor de noden, behoeften en draagkracht van de bewoner
 • Evenwicht, balans tussen presentie (ondersteunen) en ruimte laten om de bewoner zelf beslissingen te laten nemen en deze uit te voeren
 • Basisvaardigheden bezitten wat betreft huishoudelijke activiteiten zoals koken, wassen, strijken, poetsen zodat men in staat is de bewoner te ondersteunen in de uitvoering van deze taken rekening houdend met zijn mogelijkheden en draagkracht
 • Zelfstandig kunnen werken, beslissingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid
 • Kunnen omgaan met en gepast reageren op crisissituaties
 • Voldoende stevigheid en draagkracht bezitten om afspraken te doen naleven
 • Communicatievaardigheden zowel mondeling als schriftelijk (signaleren en beschrijven van gedrag, opstellen van persoonlijke profielen en signaleringsplannen, …)
 • Kunnen samenwerken in een team, met andere partners van het zorgcircuit en externe instanties
 • Kennis van informatica en telefonie

 

Aanbod

 • Verloning in barema’s van het Paritair Comité 330 – 1.55 + 2 jaar
 • Maaltijdcheques
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een vergoeding in geval van de toepassing van wacht- en permanentieregelingen
 • Verzekering gewaarborgd inkomen
 • 2de pensioenpijler: aanvulling wettelijk pensioen

Contact en solliciteren

Meer informatie bij Elke Brys (verantwoordelijke Huis De Grooff) – tel.: 03/238.53.16

Solliciteren bij   Thijs van Lier

Welzijnsvereniging Beschut Wonen – Antwerpen

Lange Lozanastraat 9 – 2018 Antwerpen

Eefje.VanNimmen@beschutwonenantwerpen.be

Contacteer ons