CORONA/COVID-19

 

CORONA/COVID-19

 

Dienstverlening en continuïteit van zorg blijft ook in deze uitzonderlijke situatie ons belangrijkste uitgangspunt. Beschut Wonen Antwerpen heeft zich anders georganiseerd zonder dat dit uitgangspunt in het gedrang komt.

 • Algemene Vragen – coördinator Thijs van Lier – tel.: 03/298 14 75

 

 • Bewoners/familie

 

Algemene richtlijnen

  • Strikte handhygiëne
  • Afstand houden van elkaar (1,5m)
   • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de kleine bubbel van 5 personen
  • Lichamelijk contact vermijden
  • Niet onnodig samenzitten
  • Nies- en hoesthygiëne
  • Mondmasker dragen op openbaar domein en als de afstand niet gegarandeerd kan worden
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren

 

 • Dagbesteding: Dagcentra De Ridder, De Vinken en Activering ’t Klappeike hebben een aangepast programma.

 

Wij onderscheiden 4 mogelijke situaties waaraan maatregelen gekoppeld zijn voor onze werking. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen vanuit de overheid en ervaringen uit voorgaande periodes. Wij bevinden ons momenteel in situatie 2. Meer uitleg kan u terugvinden via deze link.