CORONA/COVID-19

Dienstverlening en continuïteit van zorg blijft ook in deze uitzonderlijke situatie ons belangrijkste uitgangspunt. Beschut Wonen Antwerpen heeft zich anders georganiseerd zonder dat dit uitgangspunt in het gedrang komt.

Er zal dagelijks een minimum aan woonbegeleiders aanwezig zijn op het aanloopadres en in Huis De Grooff. We bieden telefonische ondersteuning en ook huisbezoeken voor 1 op 1 contacten blijven doorlopen.

 

 • Algemene Vragen – coördinator Thijs van Lier – tel.: 03/298 14 75

 

 • Bewoners/familie
 • Algemene richtlijnen
 • Strikte handhygiëne: handen meermaals wassen met zeep, gebruik van papieren handdoeken, …
 • Afstand houden van elkaar (1,5m)
 • Lichamelijk contact vermijden
 • Niet onnodig samenzitten
 • Nies- en hoesthygiëne (hoesten en niezen in de elleboog, gebruik wegwerpzakdoeken, handen wassen na het hoesten/niezen, …)

 

 • Tracht zoveel als mogelijk binnen te blijven. Enkel voor dringende zaken het huis verlaten:
  • Inkopen van eten en drinken (probeer voor meerdere dagen inkopen te doen)
  • Apotheek
  • Afhalen van medicatie of een inspuiting
  • LAZO, Stoelen, ….

 

 • Gebruik geen openbaar vervoer maar neem de fiets of ga te voet
 • Bezoek: slechts beperkt bezoek in de woningen toegelaten = 1 persoon (geen groepen), beperken in tijd. Indien symptomen geen toegang, geen bezoek van kwetsbare groepen (kinderen, ouderen, …), …

 

 • Wat kan je woonbegeleider voor je doen?
  • Telefonisch met je spreken
  • Ondersteunen bij het doen van praktische zaken zoals boodschappen
  • Af en toe een huisbezoek vooral bij dringende vragen – 1 op 1 begeleiding
 • Wat kan er niet doorgaan?
  • Groepsactiviteiten bij activering ’t Klappeike
  • Dagcentra De Ridder en De Vinken zijn gesloten
  • Huisvergaderingen worden tijdelijk “on hold” gezet

 

 • Verwijzers: aanmeldingen kunnen blijven lopen zoals voordien maar lopen mogelijks vertraging op, we rekenen op uw begrip. Indien er een intake staat gepland en je toont enige symptomen van corona/covid-19, gelieve het gesprek dan te annuleren.

 

 • Dagbesteding: Dagcentra De Ridder, De Vinken en Activering ’t Klappeike zijn voor onbepaalde tijd gesloten en hebben dus geen aanbod.